Dotace Nová zelená úsporám

Operační program životní prostředí

Programy jednotlivých krajských dotací jsou zrušeny a převedeny pod celorepublikový Operační program životní prostředí (OPŽP) 2014-2020, konkrétně do jeho prioritní osy II, která se zabývá zlepšením ovzduší. Celkové finanční prostředky operačního programu se až do roku 2020 očekávají kolem 9 miliard Kč.

Evropská komise již zveřejnila svůj požadavek na poskytování dotací ve formě nutnosti instalace kotle 5. emisní třídy, bez specifikace paliva.

Nová zelená úsporám

V letošním roce bude rozděleno 1, 1 mld. korun, z toho 600 milionů na rodinné domy a 500 milionů na bytové domy v Praze.

Zahájení příjmu žádostí je stanoveno na 15. května 2015 a ukončeno bude tehdy, kdy budou přijaty (nikoliv přiznány) dotace na celou alokovanou částku. Je možno žádat podporu na realizaci, která byla dokončena po 1. lednu 2014, případně pokud je její realizace teprve plánována.

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy. V podmínkách dotačního programu je uvedeno, že pokud je možno žádat o dotaci z programu Kotlíkových dotací, není možno program NZÚ využít.

Maximální výše dotace je určena hranicí 50 % způsobilých nákladů za celou realizaci. Výše možných dotací je uvedena v tabulce.

tabulka-vyse-moznych-dotaci

 

V současnosti je vzhledem k běhu kotlíkových dotací možno uvažovat o dvou případech, kdy má smysl žádat o žádání o dotaci z programu NZÚ, jedná se o:

 • Dotace na solární systém pro přípravu TV nebo přitápění.
 • Dotace na tepelné čerpadlo, v případě že jediným stávajícím zdrojem na vytápění je v domě elektrokotel.

Orientační výpočet pro Váš dům si můžete provést ZDE

Pro administraci žádosti budete potřebovat následující dokumenty:

 • Formulář žádosti o podporu
 • Odborný posudek energetického hodnocení budovy
 • Krycí list technických parametrů s výkazem výměr
 • Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti
 • Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Faktura za realizaci podporovaného opatření
 • Potvrzení o úhradě
 • Doklad o dokončení realizace
 • Doklad prokazující soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu

NEBO

 • Plná moc pro zastupování žadatele při vyřizování žádosti třetí osobou, díky které jsme schopni zažádat o datace za Vás.
adminDotace Nová zelená úsporám