Kotlíková dotace 2014

Kraj a Ministerstvo životního prostředí
Vyhlásili společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů.
Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.

Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji

Od 8. září byla otevřena výzva pro Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji, alokace 80 mil. Kč.

Vyznáme se.

Zavolejte nám a rádi Vám se vším pomůžeme! Máme mnoho uskutečněných realizací.

Povinné označení kotle na obálce žádosti Typ kotle Výše dotace
A kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 s automatickým dávkováním paliva 40 000,- Kč
B kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva 60 000,- Kč
C zplynovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou, emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší (min. objem akumulační nádrže 55 l/kW) 55 000,- Kč

Přehled dotovaných kotlů:
– Kotel ATMOS
– Kotle Licotherm

Obecné informace naleznete v materiálu: Příručka pro žadatele – Ministerstvo životního prostředí

Podrobné podmínky 9. výzvy naleznete např. na stránkách Středočeského kraje ZDE

Formulář žádosti ke stažení.

Dotace 2015

Operační program životní prostředí

Programy jednotlivých krajských dotací jsou zrušeny a převedeny pod celorepublikový Operační program životní prostředí (OPŽP) 2014-2020, konkrétně do jeho prioritní osy II, která se zabývá zlepšením ovzduší. Celkové finanční prostředky operačního programu se až do roku 2020 očekávají kolem 9 miliard Kč.

Evropská komise již zveřejnila svůj požadavek na poskytování dotací ve formě nutnosti instalace kotle 5. emisní třídy, bez specifikace paliva.

Nová zelená úsporám

  • V letošním roce bude rozděleno 1, 1 mld. korun, z toho 600 milionů na rodinné domy a 500 milionů na bytové domy v Praze.
  • Zahájení příjmu žádostí je stanoveno na 15. května 2015 a ukončeno bude tehdy, kdy budou přijaty (nikoliv přiznány) dotace na celou alokovanou částku. Je možno žádat podporu na realizaci, která byla dokončena po 1. lednu 2014, případně pokud je její realizace teprve plánována.
  • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápení s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy. Zároveň se jedná o podporu výměny původních zdrojů tepla na tuhá fosilní paliva nedosahujících pametrů 3. emisní třídy za kotle na biomasu.
  • Výše možných dotací je uvedena v tabulce. Maximální výše dotace je určena hranicí 50 % způsobilých nákladů za celou realizaci.

tabulka-vyse-moznych-dotaci

 

 

 

 

 

  • Prakticky u všech námi nabízených automatických kotlů není zapotřebí instalace akumulační nádoby, protože splňují předepisované parametry v celém svém výkonovém rozsahu.
  • O podporu na výměnu zdroje tepla lze žádat pouze zároveň se zateplováním domu z podoblasti podpory A, nebo v případě, že Váš objekt má minimální měrnou spotřebu tepla na vytápění 150 kWh/m2 za rok. Tato hodnota odpovídá dobře zatepleným domům.
  • Orientační výpočet pro Váš dům si můžete provést ZDE
adminDotace