Automatické kotle na uhlí

Automatické kotle na uhlí Licotherm 

licothermAutomatické teplovodní kotle LICOTHERM jsou určeny k vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 45 kW. Nabízíme výkonové varianty 15, 24 a 42 kW jmenovitého výkonu kotle.

Automatické kotle jsou konstruovány pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm především hnědého uhlí Ořech 2 a dřevních pelet, v případě nutnosti v nich lze doplňkově spalovat také kusové dřevo. V provedení BIO (určeno a odzkoušeno pouze pro spalování dřevních pelet) jsou splněny požadavky pro udělení dotace z programu „zelená úsporám“.

Automatické kotle tvoří dva základní celky. Kotlové těleso a hořák. Kotlové těleso je ocelové konstrukce s litinovými dvířky. Jeho části, které přicházejí do styku se spalinami, jsou vyrobeny z kvalitních plechů tloušťky 6 mm. Hořák je integrován do spodní části kotlového tělesa. Nad ním je umístěn keramický katalyzátor. Tvar katalyzátoru usměrňuje spaliny jednak zpět nad hořák, tím umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin, a jednak na zadní stěnu kotlového tělesa. Odtud jsou spaliny směrovány do trubkového výměníku s turbulátory a následně přes sběrač spalin do kouřovodu.

Hořák je konstruován na principu spodního přikládání paliva (retortový) a samotné spalování v něm připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem (motor s převodovkou, šnekovnice) do kolena – retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch foukán do nahořelé vrstvy paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je dáno regulovatelnými otáčkami ventilátoru. Vyhořelé palivo – popel a struska – přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na regulátoru (viz.dále).

Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody (nastavitelná kotlovým termostatem) v závislosti na potřebě tepla v otopném systému.

V horním panelu kotle je umístěn regulátor, který je řešen jako procesorový s analogovým čidlem teploty a releovými výstupy pro ventilátor, šnekový podavač paliva kotle a čerpadlo kotlového okruhu. Otáčky ventilátoru lze regulovat triakovým výstupem (v sérii s kontaktem relé). Na displeji lze odečítat kotlovou teplotu a nastavené parametry.

Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (až 340 l) a velkému popelníku (40 l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Při spalování spékavých paliv či provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce 5 minut denně. Princip retortového hořáku umožňuje zapálit kotel pouze na začátku topné sezóny, regulace poté kotel udržuje v pohotovostním stavu tak, aby mohl během krátké doby naběhnout na optimální provoz. Umožňuje to provoz s nízkými náklady i při letním režimu (pouze ohřev teplé vody v bojleru).

Ve spojení s ekvitermní regulací ADEX Comfort se jedná o zdroj tepla s nejvyššími užitnými vlastnostmi. Regulátor ohlídá optimální tepelnou pohodu vytápěného objektu, optimální teplotu kotle (i v útlumovém režimu) i natápění bojleru.

Předepsaným palivem jsou dřevní pelety (kvalita dle přílohy A.2 ČSN CEN/TS 14 961) a hnědé uhlí Ořech 2 (o zrnitosti 4-25 mm a vlhkosti do 20 %).

adminAutomatické kotle na uhlí