Kombinované kotle a kotle na pelety

Kotle na pelety

peletakEkologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet tak, že do levé či pravé strany kotle, podle potřeby zákazníka, je zabudován hořák na pelety, který si plně automaticky, za pomocí šnekového dopravníku odebírá pelety ze zásobníku. Zásobník paliva bývá umístěn vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti a může mít libovolnou velikost (standardně 250, 500 nebo 1000 l). Často bývá i jako zásobník paliva použita část kotelny, která pak vystačí na celou topnou sezonu.

Samotný provoz hořáku na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, neboli vznikne potřeba topit, dodá dopravník pelety do spalovacího prostoru hořáku a sám je zapálí topným tělískem (spirálou). Po dostatečném rozhoření pelet, najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby než je systém vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří nebo se spalování zcela utlumí. Hořák je tak připraven k novému startu. Celý cyklus se v případě další potřeby opakuje.

Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplňování pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela, provádíme jednou za 1-30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. V případě potřeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelňovacím systémem pro komfortní vytápění s minimální obsluhou.

Velkou výhodou našich kotlů na pelety je i to, že v případě, kdy vyjmeme z kotle hořák a nahradíme jej víkem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem. Díky těmto vlastnostem jsou tyto kotle stejně komfortní co se týče obsluhy a užitných vlastností, tak jako topení plynem, propan butanem či LTO. Hlavní předností je ale to, že na rozdíl od zemního plynu či LTO, spalují obnovitelné zdroje energie.

Výhody kotlů na pelety ATMOS:

  • Velký komfort vytápění.
  • Vysoká účinnost 91 až 93 % podle typu – malá spotřeba paliva.
  • Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5.
  • Možnost získání dotací.
  • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle.
  • Automatický provoz a vypnutí kotle po dohoření paliva.
  • Automatické vybírání popela – při zabudovaném odpopelnění.

Hořák, dopravník a nádrž na pelety je nutno dokoupit ke kotli zvlášť.

Zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety

kotelsupravouJedná se o speciální verzi běžných zplynovacích kotlů ATMOS. Úpravou řídící elektroniky a horních dvířek tělesa kotle, vzniká ideální možnost volby paliva. Majitel má tedy dvě možnosti: Buď horní dvířka zakrytuje standartně dodávanou zátkou a provozuje kotel na dřevo a/nebo uhlí, nebo místo zátky umístí pomocí dvou křídlových matek hořák na pelety, který převezme hoření již zcela automaticky.

Hořák na pelety, si plně automaticky, za pomocí šnekového dopravníku odebírá pelety ze zásobníku. Zásobník paliva bývá umístěn vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti a může mít libovolnou velikost (standardně 250, 500 nebo 1000 l). Často bývá i jako zásobník paliva použita část kotelny, která pak vystačí na celou topnou sezonu.

Samotný provoz hořáku na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, neboli vznikne potřeba topit, dodá dopravník pelety do spalovacího prostoru hořáku a sám je zapálí topným tělískem (spirálou). Po dostatečném rozhoření pelet, najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby než je systém vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří nebo se spalování zcela utlumí. Hořák je tak připraven k novému startu. Celý cyklus se v případě další potřeby opakuje.

Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplňování pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela, provádíme jednou za 1-30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. V případě potřeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelňovacím systémem pro komfortní vytápění s minimální obsluhou.

V této verzi jsou nabízeny kotle DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS (dřevo) a  C18S (uhlí/dřevo).

Hořák, dopravník a nádrž na pelety je nutno dokoupit ke kotli zvlášť.

Kombinované kotle na zplynování dřeva a spalování pelet, zemního plynu nebo ETO.

kombikotelŘada kombi kotlů ATMOS DC 18SP(L), DC 25SP(L), DC 32SP(L) umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety, zemní plyn, nebo ETO. Kotel umožňuje podle typu střídání paliv, topíme peletami, zemním plynem, nebo ETO podle toho, jaký hořák do kotle zabudujeme. V případě potřeby je samozřejmostí , možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, a nebo jej použijete z minulého kotle.

Konstrukce kotle

Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem.

Hořák, dopravník a nádrž na pelety je nutno dokoupit ke kotli zvlášť.

Hořáky

horak-a25Hořáky jsou určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru O 6-8 mm, o délce 10-25 mm a výhřevnosti 16-19 MJ.kg-1. Hořák není určen pro pelety, které se zpékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém přípa­dě je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou za 1 – 3 dny. V současné době nabízíme hořáky ATMOS A25 (pro kotle D14P, D15P, D20P a D25P) a A45 (pro kotle D31P, D30P a D45P).
Hořák, dopravník a nádrž na pelety je nutno dokoupit ke kotli zvlášť.

Pelety

peletyVětšina z nás už má nějaké zkušenosti s topením dřevem nebo dřevěnými briketami a to buď v kotlích či krbech. Tyto paliva jsou ve většině míst dostupná za více či méně slušné ceny.

Novinkou kterou ne každý zná, jsou tzv. pelety, které se vyrábějí podobným způsobem jako dřevěné brikety, a to lisováním z odpadního dřeva (suchých pilin a hoblin) bez jakéhokoliv pojiva pod vysokým tlakem.

Nejrozšířenější velikostí pelet je dnes průměr 6 a 8 mm a délka od 5 do 25 mm. Výhřevnost pelet je zhruba stejná jako u dřevěných briket od 17 do 19MJ/kg. Cena pelet se dnes pohybujeu výrobců, kterých je již v České republice mnoho, od 4500 do 5500 Kč za tunu. Pelety jsou nejčastěji v čechách dodávány v igelitových pytlích, nejčastěji po 15,20 nebo 25kg. Funguje i však propracována přeprava pelet za pomocí cisteren, z kterých vám pelety natankují do libovolného zásobníku, stejně jako u LTO. Důležité je však,aby byly pelety uskladněny v suchém prostoru, proto aby se nerozhasily.   Sháníte levné pelety?

adminKotle na pelety