Prohořívací kotle

Prohořívací kotle ATMOS na dřevo

prohorivacikotleodhorivaciJsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu klasického spalování bez ventilátoru.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva, která je ve spodní části opatřena pohyblivým roštem s podélnými otvory pro přívod spalovacího vzduchu a snadné odpopelnění. Pod pohyblivým roštem je umístěn popelník pro pohodlné vybírání popela. Výkon (primární i sekundární vzduch) je řízen regulátorem tahu FR 124, který ovládá vzduchovou klapku umístěnou v zadní části kotle. Vrchní část kotle je opatřena v zadní části odtahovým hrdlem, se škrtící klapkou, pro připojení na komín.

adminProhořívací kotle