Zplynovací kotle

Ekologické zplynovací kotle na dřevo

Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.


Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo

koteluhlidrevoJsou konstruovány pro spalování dřeva a hnědého uhlí, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný, otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Životní prostředí

Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR. Na většinu typů kotlů jsou poskytovány dotace ze Státního Fondu Životního Prostředí.

Instalace

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21, 22 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 C°. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 – 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění..

Osvědčení a certifikace

Všechny kotle ATMOS jsou certifikovány ve zkušebnách pro jednotlivé země určení: SZÚ Brno, TÜV München – Německo, Rusko, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Švédsko SP, Polsko a Rakousko, Slovensko, Maďarsko, dle platných norem – ČSN EN 303.
Chráněno průmyslovým patentem.

Výhody zplynovacích kotlů ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva.
 • Možnost spalovat uhlí a dřevo samostatně nebo dohromady (společně).
 • Velký zásobník paliva – dlouhá doba hoření.
 • Vysoká účinnost 81 až 88,9 % podle typu – primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu.
 • Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 3,4 nebo 5
 • Odtahový ventilátor – bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře.
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle.
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat.
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně).
 • Kotel bez trubkovnice – snazší čištění (mimo C50 S).
 • Malé rozměry a nízká hmotnost.
 • Vysoká kvalita, vyrobeno v ČR.
adminZplynovací kotle