Montáž kotlů, servis kotlů

Kvalitu našich služeb oceníte nyní i v budoucnu. Naším cílem je udělat pro zákazníka maximum. Poradíme Vám s výběrem nejvhodnějšího kotle. Provedeme profesionální instalaci a montáž. Zaškolíme v obsluze. Vše pro Vaši plnou spokojenost.

Kvalitu služeb oceníte i v budoucnu!

 • Instalujeme pouze nejmodernější zařízení od společností ATMOS a Regulus.
 • Jsme na trhu již přes 20 let.
 • Máme již více než 3 000 nainstalovaných kotlů, stovky solárních systémů a desítky tepelných čerpadel.
 • Nejsme živnostníci, ale společnost, která využívá několik týmů zkušených montážníků – vlastních zaměstnanců.
 • Všechny kotle držíme skladem a nemusíme tak dlouho čekat na dodání.
 • A mnoho dalšího – zeptejte se nás!

Nejčastější chyby při instalaci a užívání kotlů:

Je potřeba si uvědomit, že správné zvolení výkonu kotle na tuhá paliva je poměrně obtížné. Vytápění požadujeme v rozmezí venkovních teplot cca -20°C  – +15°C. Takže již kolem venkovní teploty 0°C je kotel v podstatě předimenzovaný.

Tato potíž se dá kvalitně řešit pouze akumulační nádrží nebo pořízením kombinovaného kotle na dřevo a pelety (případně dřevo a uhlí). Obě řešení jsou výhodná v tom, že sdružují levné palivo (dřevo přes zimní období) a poté sice dražší, ale pohodlnější pelety nebo uhlí. Právě použitím pelet nebo uhlí při vyšších venkovních teplotách se dá díky jejich charakteristikám hoření vyhnout dehtování a obecně nízkoteplotní korozi. Automatický provoz umožňuje také plynulé vytápění a temperování objektu v případě, že není možné zajistit trvalou obsluhu kotelny, protože tento provoz vyžaduje jen několikaminutový dohled denně.

U zplynovacích kotlů neplatí poučka „Čím větší tah komína, tím lépe.“ Už výrobce ve svých materiálech uvádí předepsaný tah. Podle zkušeností jde spíše o horní hranici komínového tahu. Obzvláště menší kotle jako DC18S a C18S jsou na správný tah komína dost citlivé. Řešením je změření a seřízení tahu komína pomocí analyzátoru spalin a správné vyplnění záručního listu výrobce, což většina zákazníků nemá.

Právě z provedeného měření vyplyne případná nutnost instalace komínového vyrovnávače tahu. Při příliš velkém komínovém tahu nemůže kotel pracovat v ideálním výkonovém rozmezí, spaluje nadbytečné množství paliva a dehtuje.

Zákazník by měl trvat na předvedení funkcí všech prvků kotle, ideálně na prvním ukázkovém zátopu při předávání kotelny. Obzvlášť opomíjeno je vysvětlení funkce spalinového termostatu. Ten nemá nic společného s teplotou vody v kotlovém tělese ani v topném systému. Jeho čidlo je umístěno v kouřovodu a až po poklesu teploty spalin (dohoření paliva) termostat vypíná.
U tohoto bodu je možné pouze jedno řešení: ověřit kvalitu a zkušenosti s instalací zplynovacích kotlů u zvolené firmy. Bohužel ani oslovení firmy zaškolené u výrobce nemusí být řešením, protože školení často podstupuje pouze majitel firmy.

Jak to funguje u nás?

 • Při osobní návštěvě poradíme s nejvhodnějším řešením, připravíme nabídku.
 • Demontujeme stávající kotel.
 • Máme všechny kotle skladem, takže umíme obratem dodat nový.
 • Jeden z našich týmů provede profesionální instalaci, otestuje a předvede.
 • Provedeme zaškolení obsluhy v místě instalace.
 • Garantujeme záruční a pozáruční servis na námi instalované kotle.
adminMontáž a servis