Porovnání nákladů na vytápění podle jednotlivých paliv

Palivo Průměrná cena paliva Průměrná účinnost a druh použitého kotle Celkové náklady na topnou sezónu

 Palivo  Průměrná cena paliva  Průměrná účinnost a druh použitého kotle  Celkové náklady na topnou sezónu
 Kusové dřevo  700,- Kč / prostorový metr Zplynovací kotel ATMOS s účinností 85%
Klasický kotel s účinností 65%
14.700,-
19.600,-
 Hnědé uhlí  2.800 – 3.800,- Kč/t Zplynovací kotel ATMOS s účinností 85%
Klasický kotel určený pro jiné palivo 65%
22.120 až 30.020,-
28.840 až 39.140,-
 Dřevěné pelety (kvalitní bílé  3.500 – 5.800,- Kč/t Speciální kotel ATMOS s účinností 91% 25.900 až 42.920,-
 Dřevěné brikety  3.000 – 5.300,- Kč/t Zplynovací kotel ATMOS s účinností 85%
Klasický kotel s účinností 65%
23.700 až 41.870,-
30.900 až 54.590,-
 Zemní plyn 1.540,- Kč/MWh Kondenzační kotel s účinností 105%
Klasický kotel s účinností 90%
54.850,-
64.073,-
 Elektřina (akumulační)  2,08 Kč/kWh 98% 70.741,-
 Elektřina (přímotopná)  2,61 Kč/kWh 99% 87.879,-
 Extra LTO  19 až 29 Kč/kg 90% 60.420 až 92.220,-
 Propan Butan  20 až 28 Kč/kg 90% 58.000 až 81.200,-
adminPorovnání nákladů na vytápění podle jednotlivých paliv