Akumulační nádrže

akumulacniJsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotlů na pevná paliva, tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, elektrokotlů apod.

Instalace kotle s akumulačními nádržemi přináší tyto výhody:

  • Nižší spotřeba paliva (o 20-30%) – kotel pracuje na plný výkon až do vyhoření paliva při optimální účinnosti.
  • Vysoká životnost kotle a komínu – minimální tvorba dehtů a kyselin.
  • Možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění – akumulační elektřina, solární ohřev vody…
  • Určeno pro kombinace otopných těles (radiátorů) s podlahovým vytápěním.
  • Pohodlné topení a ideální vyhoření paliva.
  • Zaručeně ekologičtější vytápění.
  • aku_nadrze_atmosZáruku na těleso kotle 3 roky.

Zapojení s akumulátory doporučujeme jako hlavní zapojení. Nemůžete-li mít doporučený objem akumulačních nádrží, zapojte kotle alespoň s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 l až 1000 l. Instalace otopného systému musí být provedena odbornou firmou dle ČSN 060830/96 a ČSN 060310/98. Pokud zvolíte objem akumulační nádrže, musíte také zvolit odpovídající výkon kotle, aby byl schopen tyto nádrže nabít za rozumnou dobu.

Provoz systému s akumulátory

Kotlem při provozu na maximální výkon, (na 2 až 3 naložení – podle obsahu akumulátoru) nabijeme akumulační nádrž na teplotu 90-105°C a necháme kotel dohořet. Dále už jen naakumulovanou energii odebíráme ze zásobníku za pomocí trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě. V topném období, při dodržení minimálních objemů akumulátorů (viz. tabulka), to může činit 1-3 dny. Ovládání směšovacího ventilu topného okruhu může být ruční nebo řízené elektronickou regulací se servopohonem, což doporučujeme. Uspoříte tím značné množství paliva.

Izolace nádrží

Akumulační nádrže jsou běžně dodávány bez izolace. Vhodným řešením je společné zaizolování daného počtu nádrží o požadovaném objemu minerální vlnou do skeletu ze sádrokartonu, případně dodatečné vyplnění sypkou izolací. Další variantou je obalení nádrží izolačním materiálem.

Ohřev TUV

Pro ohřev TUV jsou dodávány nádrže s měděným žebrovaným výměníkem tepla (hadem 1/2″). Alternativou je také použití kombinovaného bojleru, který zapojíme stejným způsobem jako jednu větev topného systému.

adminAkumulační nádrže