Inteligentní regulátory IR 07

Inteligentní regulátory IR 07 jsou mikroprocesorem řízené regulátory s LCD displejem a s přehledným českým ovládáním. Menších topných systémů, doplněných panely pro solární ohřev. Jejich instalace je jednoduchá (všechna čidla se připojují jedním dvojvodičovým kabelem). Díky časovému programovému řízení jednotlivých zón a možnosti použití čidel venkovní a vnitřní teploty spoří energii při zachování tepelné pohody.

Mezi vlastnosti této regulace patří:

  • Postupné spínání až 2 zdrojů dle zadaných podmínek.
  • Řízení až 2 směšované topné okruhy s volbou regulace podle venkovní nebo vnitřní teploty (nastavitelný vliv).
  • Řízení ohřevu TUV (teplé užitkové vody).
  • Řízení okruh slunečních kolektorů s přepínáním do několika výhřevných zón (například TV a bazén nebo TV a   přitápění).
  • Komunikace s PC nebo dalšími systémy.
  • Datová teplotní čidla připojená společnou sběrnici (paralelní připojení všech teplotních čidel).
  • Snadná konfigurace parametrů z klávesnice regulátoru.
  • Veškeré regulační závislosti jsou naprogramovány a uloženy v paměti, servisní technik zadává pouze požadované teploty, časy a topné křivky.
  • Model pro kotle na tuhá paliva řídí minimální teplotu vratné vody.
adminInteligentní regulátory IR 07