Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla skandinávského výrobce NIBE Energy Systems jsou zárukou rychlé návratnosti vložených investic s ohledem na ochranu životního prostředí. Vývoj, testování a výroba tepelných čerpadel NIBE sledují jediný cíl – poradit si i s těmi nejstudenějšími evropskými nocemi a využívat přitom maximálně čisté zdroje.

Tepelná čerpadla vzduch/voda získávají energii z okolního vzduchu, i pokud venkovní teplota klesne až pod úroveň -20 °C. Pomocí chladivového oběhu „přečerpávají“ tepelnou energii z okolního vzduchu, který tím ochlazují, do otopné vody, jejíž teplota se tím naopak zvyšuje. Elektrická energie je spotřebovávána na pohon kompresoru a ventilátoru tepelného čerpadla.
Dodávaná elektrická energie tvoří přibližně třetinu energie, kterou vám tepelné čerpadlo dodá pro ohřev topné vody, zbývající energii získá z okolního vzduchu. Spolehlivost a vynikající parametry námi dodávaných tepelných čerpadel, jsou prověřeny mnoha tisíci instalací ročně po celé Evropě, včetně drsného severského klimatu.

Tepelná čerpadla NIBE jsou konstruována pro provoz o vysoké účinnosti při nízké hlučnosti. Tepelné čerpadlo má zabudované odmrazování reverzním cyklem.
Odmrazování zaručuje, že výparník zůstává bez námrazy a nesnižuje se jeho účinnost.

Komponenty úsporného systém vytápění s tepelným čerpadlem by měl navrhnout odborník na základě konkrétních parametrů objektu. Se správným návrhem celého systému, Vám rádi pomůžeme.

Tepelná čerpadla NIBE jsou zapsána v Seznamu výrobků a technologií (SVT), který Vám garantuje dosažení standardu kvality a soulad s podmínkami dotačního programu Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací.


 Technické parametry tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla NIBE patří k nové generaci tepelných čerpadel, která posouvají hranice dosahovaných parametrů na novou úroveň.
Řadí se tak k současné evropské špičce v oboru.

Pro jejich pořízení existuje celá řada důvodů:
  • NIBE je lídrem evropského trhu, je držitelem certifikace kvality dle norem ISO, používá komponenty od renomovaných výrobců.
  • WP_20150518_001NIBE je stabilní švédský koncern s 30letou historií, moderní švédská technologie prochází neustálým vývojem.
  • Dodávaná tepelná čerpadla vzduch-voda mají kompresory se softstartérem a invertorem, dokáží se tak přizpůsobit konkrétním provozním podmínkám.
  • Záruka 5 let a u vybraných typů kompresorů až 10 let, prpměrná prokázaná životnost zařízení více než 20 let, téměř u všech modelů odpadá díky malému množství chladiva nutnost pravidelné roční kontroly.

Tepelná čerpadla NIBE vynikají mimořádně vysokými topnými faktory, zanedbatelnou hlučností, výstupní teplotou vody pouze s použitím kompresoru 65 °C a funkcí vytápění až do venkovní teploty -25 °C.

adminTepelná čerpadla