Zásady zacházení s osobními údaji
v souladu s platnými zákony a GDPR
kacirek.cz

Vaše soukromí je pro nás důležité. Proto s Vašimi osobními údaji zacházíme co nejopatrněji a v souladu s platnými zákony, obzvláště pak nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jinak též GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kdo jsme a jaká osobní data sbíráme?

Správcem a zpracovatelem těchto údajů v duchu zákona a výše uvedené směrnice je společnost Kačírek – topení s.r.o., IČ 26747537, se sídlem Hrubínova 169, Netvořice, 257 44, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Oddíl C., Vložka 91196.

Tato webová stránka informuje o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů, podle českého zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), dále Zákonem 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o nevyžádané poště“) a Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Strojově sbíráme a těchto internetových stránkách s Vaším souhlasem vždycky jen ty osobní údaje, které potřebujeme proto, aby tento web fungoval lépe a abychom se mohli zlepšovat. Pokud jste náš zákazník, kterému naše společnost instalovala některé zařízení, můžeme od vás mít podepsaný souhlas se získáním osobních údajů za dalšími účely, například za oprávněnými zájmy jako vyřízení smluvní dokumentace, provádění servisních služeb, podání a administraci žádostí o dotace nebo obchodními nabídkami.

Tyto údaje jsou nejčastěji:

  • Jméno, příjmení a e-mailová adresa;
  • Cookies a IP adresa;
  • V případě nákupu v našem e-shopu se jedná o fyzickou adresu a/nebo adresu dodání;
  • v případě, že jste zákazník našich služeb, můžeme sbírat údaje o instalovaných zařízeních abychom mohli nabízet servisní služby případně abychom mohli nabízet obchodní nabídky na relevantní zboží, například palivo.

Tyto údaje ukládáme po dobu deseti let, pokud tedy platné zákony nevyžadují jinou dobu uchování. Cookies však mají platnost rozličnou podle svého druhu. Doba uchování je nastavená tak, aby si web „pamatoval“ Vaše nastavení a Vy jste ho nemuseli zadávat vždycky celé znovu. Nejčastěji je doba platnosti cookies 30 dní. U analytických informací data automaticky mažeme po 26 měsících.

Se zpracováním nám pomáhají poskytovatelé některých služeb, které na tomto webu najdete. Některé Vaše osobní údaje tedy mohou být zpracovávány těmito společnostmi:

Kde můžete vznést dotaz nebo námitku spojené se zpracováním našich údajů?

Dotazy, námitky nebo žádosti o vymazání osobních údajů spojené se zpracováním osobních údajů ze strany Kačírek – topení s.r.o., jakožto provozovatele této webové stránky, můžete vznášet na e-mailové adrese:

pavel@kacirek.cz