Kulový prostor (poze levá a pravá strana bez zadního čela) pro kotle Atmos DC25S a prostřední komoru kotlů KCxxSP(L).