Horní část kulového prostoru kotlů (část D) D20PX,PX20, v jednom kotli je 1 ks této tvarovky.