jedná se o stříšku dopravníku pro zásobníky na pelety s výškou hladiny větší než 2 m