elektronická jednotka ACO7X + MC (Modul C (AC07X – C)) s rozšířenou upevňovací deskou