je určená pro vícebodové nasávání pelet ze zásobníku s rovným (šikmým) dnem