Je určen pro pneumatickou dopravu pelet při použití pneumatických sond (H0511) v zásobníku s rovným (šikmým) dnem. Slouží k přehození  změně) nasávacího místa v zásobníku. Při větším počtu sond je možné rozdělovače řadit vedle sebe.