Ekvitermní regulátor s dotykovým displejem ATMOS ACD 03A – bez reléového modulu – samotný bez konektorů