Ekvitermní regulátor s dotykovým displejem ATMOS ACD 04A – bez reléového modulu – samotný bez konektorů