Ekvitermní regulátor s dotykovým displejem a reléovým modulem – kompletní (A + B s konektory) – samostatný