-15 až 300°C – pro DC75SE, DCxxGSX – s delší kapilárou