slouží k uzavření servoklapky Belimo po překročení nastavené teploty spalin – pro kotle DC18GSE – DC50GSE, DCxxGSX, GSXxx, DCxxGSP(L)