Odpopelňovací zařízení – bez přídavného popelníku pro D25P