Komfortní montáž kotlů Atmos – pohodlněji

Montáž kotlů Atmos

Montáž kotlů Atmos může být provedena mnoha různými způsoby bez ohledu na použití konkrétního modelu. Společnost Kačírek vždy dbá na vysoké standardy montáže a všechna zapojení realizuje vždy v souladu s požadavky výrobce na dlouhou životnost a vysokou technickou úroveň. Kačírek – topení nabízí montáž kotlů Atmos v mnoha různých variantách, dle nároků investora.

Jako ukázku nabízíme vzorové rozpočty v našem katalogu zapojení, který naleznete ZDE.

Všechna nabízená řešení lze kombinovat se zásobníkem TV (bojlerem); stejně tak je možné použití ve stávajících systémech s měděnými nebo ocelovými rozvody (případně v samotížných systémech), pro systémy s podlahovým vytápěním a ocelovými nebo litinovými otopnými tělesy (radiátory).

Kotle skladem, volné montážní termíny.

Chcete nezávaznou nabídku na montáž kotle Atmos? Kontaktujte nás!

EMOS - ovladaci jednotka

Komfortní montáž kotlů Atmos

  • Vhodné pro použití se všemi modely kotlů Atmos.
  • Nutně obsahuje akumulační nádrž.
  • Intuitivní obsluha.
  • Vhodné pro všechny otopné soustavy: ocelové/měděné rozvody, samotížné systémy, podlahové vytápění.
  • Obsahuje všechny výrobcem předepsané komponenty.
  • Možnost připojení zásobníku TV (bojleru). V případě jeho použití je bojler natápěn na teplotu akumulační nádrže.
  • Obsahuje soustavu jednoduchých termostatů pro vysokou spolehlivost.
  • Použitím akumulační nádrže šetří provozní náklady o cca 15 %.

Popis provozu

Obsluha rozdělá oheň v kotli na tuhá paliva, pokud je instalován automatický kotel, tak je po jeho zapnutí hlavním vypínačem automaticky udržována akumulační nádrž nahřátá dle servisně nastavených mezí. Za podpory hoření odtahovým ventilátorem a cirkulace vody čerpadlem na zpátečce kotle je brzy dosaženo minimální provozní teploty kotle. Minimální provozní teplota kotle je zajišťována mechanickým termoregulačním ventilem. Termoregulační ventil na zpátečce kotle začne po dosažení minimální teploty otevírat, což má za následek začátek proudění otopné vody do akumulační nádoby.

Čerpadlo do otopného systému je sepnuto v případě, že mu k tomu dá pokyn prostorový termostat a zároveň je na minimální teplotu nahřáta vrchní část akumulační nádoby (nikoli celý její objem). Teplota přívodní vody do systému je regulována ručním směšovacím ventilem (v případě podlahového vytápění je osazen další termostatický ventil pro omezení maximální přívodní teploty). Vzhledem k manuálnímu ovládání směšovacího ventilu ho nelze automaticky uzavřít, a v některých otopných soustavách může docházet k samovolnému vybíjení akumulační nádoby i v době, kdy je oběhové čerpadlo do soustavy vypnuté.

Po nahřátí akumulační nádoby na dostatečnou teplotu dojde k otevření speciálního ventilu a spuštění oběhového čerpadla na potrubí pro nabíjení zásobníku TV. Ventil je při nižších teplotách uzavřen, aby nemohlo docházet k vychlazování bojleru nahřátého elektrickým topným tělesem. Zásobník TV je nabíjen na minimálně stejnou teplotu, jako je aktuální teplota v akumulační nádrži.

Do kotle je nutno v pravidelných intervalech přikládat další palivo, během potřeby vysokého výkonu (například brzy po zátopu do vychladlého objektu a vychladlé akumulační nádrže) je dle podkladů výrobce nutno přikládat i v řádu nízkých jednotek hodin. Ve chvíli, kdy je dosažena teplota vody v kotli nastavená jeho kotlovým termostatem dochází k vypnutí odtahového ventilátoru, případně k mechanickému uzavírání klapky přívodu vzduchu. Automatický kotel se vypne sám po dosažení servisně přednastavených teplot nabití akumulační nádrže.

Každá montáž kotle Atmos od firmy Kačírek je vybavena pojišťovacím ventilem. V případě výpadku elektrické energie je zapojení v samotížných soustavách chráněno proti přetopení plovoucí zpětnou klapkou na zpátečce kotle; při výpadcích proudu může být nutno provést manuální zásah a pro snazší dochlazení naplno otevřít směšovací ventil na přívodu do systému. V případě, kdy není akumulační nádrž nahřáta příliš, slouží také jako spotřebič tepla a může omezit nebezpečí přetopu kotle. V systémech, které neumožňují samotížný oběh otopné vody doporučujeme zakoupit záložní zdroj elektrické energie, případně je přetopu možno zabránit vyndáním paliva z násypky kotle. Během provozu automatického hořáku na pelety přetop kvůli výpadku elektrické energie nehrozí.

Pohodlnejsi zapojeni kotle na tuha paliva ATMOS s akumulacni nadobou

Prozkoumejte další možnosti zapojení:

Termomanometr v sekci na klic Kacirek.cz

Základní zapojení – pohodlně

Základní zapojení kotle Atmos, které obsahuje všechny náležitosti předepsané výrobcem. Využívá minimální množství elektronických komponentů pro dosažení vysoké spolehlivosti a snadné obsluhy. Tento druh zapojení nelze využít s akumulační nádobou.

ATMOS ACD03 v sekci Na klic - Kacirek.cz

Prémiové zapojení – nejpohodlněji

Prémiové řešení zapojení kotle vždy využívající akumulační nádobu a elektronický regulátor pro plně automatické řízení vytápění s funkcí ekvitermního směšování. Vestavěná podpora Wi-Fi, umožňuje uživatelské nastavení vytápění a možnost vzdáleného servisního zásahu.