Horní část kulového prostoru kotlů (část B) D15PX, D20PX,PX15,PX20, v jednom kotli jsou 4 ks této tvarovky.