těsnění pod přírubu ventilátoru hořáku A45 – 84 x 94 mm