těsnění pod přírubu ventilátoru hořáku A25 – 72 x 79 mm