Kamnářský tmel (Rudokit) – 1 balení (střední sáček) – cca 0,5 kg – určen pro zamazání kostek u kotlů ATMOS Kombi a k zamazání spoje mezi keramickými vložkami, umístěnými v přikládací komoře u kotlů ATMOS Generátor