Jak připojit regulátor JER-1 k domácí Wi-Fi síti

JER-1 Kačírek offline

Všechny regulátory JER-1 lze připojit k bezdrátovým sítím Wi-Fi, před připojením je však nutno ověřit, že bezdrátová síť má v místě instalace regulátoru maximální útlum -75 dB (při vyšších útlumech, cca od -80 dB je již připojení nestabilní a regulátor se odpojuje). Útlum signálu je možno odečíst přímo přes regulátor, viz bod 6 tohoto návodu. Regulátor podporuje výhradně sítě vysílající na standardu 2,4 GHz, a DHCP server přidělující adresy IPv4. Návod vám bude obzvlášť užitečný, pokud připojujete nový regulátor nebo se vám v rozhraní současného často objevuje Offline.

Z důvodu ochrany osobních dat potřebujeme váš souhlas s načtením YouTube Pro více informací můžete pročíst naše Zásady práce s osobními údaji v souladu s platnými zákony a GDPR.
Souhlasím.

  1. Základní obrazovka

Ze základního zobrazení regulátoru přejděte stisknutím šipky doprava do hlavního menu. Šipkou dolů zvolte „INSTAL MENU“.

JER-1 zakladni obrazovka - nahled
JER-1 zakladni menu - nahled
JER-1 instalacni menu - nahled

2. Vstup do instalačního menu

Před vstupem do instalačního menu stiskněte a podržte tlačítko „OK“ po dobu cca 5 s. Pak pokračujte dále stisknutím tlačítka se šipkou vpravo.

JER-1 odemknuti instalacniho menu - nahled
JER-1 vstup do instalacniho menu - nahled

3. Vstup do NASTAVENÍ

V instalačním menu nalezněte šipkami nahoru a dolů položku „NASTAVENÍ“ a šipkou vpravo do ní vstupte.

JER-1 vstup do nastaveni - nahled

4. Vstup do nastavení WIFI

V podmenu NASTAVENÍ nalezněte pomocí šipky dolů položku WIFI a vstupte do něj stisknutím šipky doprava.

JER-1 schema zapojeni - nahled
JER-1 wifi - nahled

5. Vyhledání dostupných sítí.

Po vstupu do WIFI šipkou doprava začne regulátor automaticky vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi. Během vyhledávání bude střídavě zobrazovat „VYHLEDÁVÁNÍ“ a „ČEKEJTE“.

JER-1 cekejte - nahled
JER-1 vyhledavani wifi - nahled

6. Vstup do vybrané sítě Wi-Fi

Po vyhledání dostupných sítí regulátor zobrazí dostupné sítě Wi-Fi, ve formátu jejih názvu (SSID) a útlumu signálu. Mezi dostupnými sítěmi je možno přecházet šipkami nahoru/dolů, dokud nenaleznete síť ke které se chcete připojit. U vybrané sítě pokračujte stisknutím tlačítka OK.

JER1 wifi sit 1 - nahled
JER-1 wifi sit kacirek - nahled
JER-1 vstup do wifi site kacirek - nahled

7. Zadání hesla k síti Wi-Fi

Následuje obrazovka zadávání hesla k bezdrátové síti. Horní kurzor ukazuje zadávaný znak, šipkami nahoru/dolů ho lze měnit z celé znakové sady. Šipkou vpravo se přesunete k zadání dalšího znaku. Po zadání posledního znaku stiskněte tlačítko OK. P

Opakovaným stisknutím šipky doleva se dostaňte zpět na hlavní obrazovku. Kotel/regulátor vypněte a po 5 sekundách opět zapněte hlavním zeleným vypínačem. okud jste zadali správné heslo, je regulátor nyní připojen k vybrané bezdrátové síti.

JER-1 zacatek zadavani hesla - nahled
JER-1 prvni znak hesla wifi - nahled
JER-1 presun na zadani dalsiho znaku - nahled
JER-1 zadani druheho znaku - nahled
JER-1 vsechny znaky hesla wifi zadany - nahled

8. Přístup do internetového rozhraní regulátoru

Pokud plánujete nastavit přístup k regulátoru přes síť Wi-Fi, je nutné se kromě připojení regulátoru k bezdrátové síti také zaregistrovat na stránkách internetového rozhraní, postup registrace naleznete ZDE.