Nastavení letního režimu v regulátoru JER-1

Letni rezim regulatoru JER-1

Na konci topné sezóny, nezapomeňte přepnout kotel do letního režimu + videonávod.

Na začátku léta doporučujeme všem našim uživatelům nevypínat kotle hlavním zeleným vypínačem na kapotě, ale pouze přepnout regulátory do letního režimu.
Kotle vybavené elektronickým regulátorem JER-1 po přepnutí do letního režimu stále připravují TV, ale ani při poklesu teploty venkovního vzduchu během chladných nocí nezačnou vytápět objekt.
Regulátor automaticky spíná ochranu proti zatuhnutí pohyblivých prvků – zejména oběhových čerpadel a směšovacích ventilů; zachovává tak jejich hladký chod. Zatuhnutí čerpadel a servopohonů často končí spálením vinutí jejich motorů a tedy neopravitelnou vadou.

Předcházejte zbytečným servisním výdajům tímto jednoduchým způsobem!
Připravili jsme pro vás krátké video s podrobným postupem, jak přepnout váš regulátor JER-1 do letního režimu.

Z důvodu ochrany osobních dat potřebujeme váš souhlas s načtením YouTube Pro více informací můžete pročíst naše Zásady práce s osobními údaji v souladu s platnými zákony a GDPR.
Souhlasím.