Nastavení časového programu přes webové rozhraní regulátoru JER-1

Možnost nastavení časového programu patří k nejvyužívanějším vlastnostem regulátoru JER-1 NG. S využitím webového rozhraní je sestavení programu velmi snadnou záležitostí.

Regulátor umožňuje sestavit program pro každý den v týdnu zvlášť, a to nezávisle pro všechny topné okruhy, včetně okruhu teplé vody (bojleru).

Nastavení konkrétních požadovaných teplot vnitřního vzduchu je možné pouze v případě, že je u dotyčného topného okruhu instalováno a zaktivováno čidlo teploty vnitřního vzduchu. Čidlo není použito vždy, zejména chybí u systémů s podlahovým vytápěním. V takových případech je možno programovat pouze časový úsek pro „komfort“, „útlum“ nebo zcela vypnuté vytápění. Uvedené režimy vytápění mají vazbu na nastavení teplot a křivek v „základním nastavení“.

Z důvodu ochrany osobních dat potřebujeme váš souhlas s načtením YouTube Pro více informací můžete pročíst naše Zásady práce s osobními údaji v souladu s platnými zákony a GDPR.
Souhlasím.

Your Content Goes Here