Servisní prohlídky kotlů Atmos

Moderní kotelny vybavené ekologickými kotli na tuhá paliva značky Atmos tvoří, podobně jako automobily, technicky velmi komplexní celek. Selhání jediné součástky může vést k vynucené odstávce vytápění, čemuž lze předcházet zodpovědnou údržbou. Kromě mimořádného servisu za účelem odstranění konkrétní poruchy provádíme na kotlích dva druhy pravidelných prohlídek.

Kontrola revize kotle atmos podle zakona o ochrane ovdusi

1. Kontrola kotle dle zákona o ochraně ovzduší

Zákon o ochraně ovzduší předepisuje provozovatelům kotlů na tuhá paliva povinnost nechat jednou za 3 roky provést kontrolu kotle. Během kontroly je ověřován soulad technického stavu kotle, jeho zapojení a stav dalšího vybavení kotelny s legislativními předpisy a návodem výrobce. Součástí kontroly není odstraňování případných závad. Vyplněný protokol o kontrole je technikem zadáván do elektronického systému ISPOP spravovaného Ministerstvem životního prostředí. Analogii lze hledat u technických kontrol automobilů; tedy kontrol, které jsou vyžadovány státem, jsou hrazené zákazníkem, provádějí se jednou za více let a během kontroly nejsou nalezené závady odstraňovány.

Kontrolu kotle dle zákona o ochraně ovzduší můžete objednat na našem e-shopu ZDE, nebo přes e-mailovou adresu info@kacirek.cz. V případě objednávky přes e-mail prosíme uveďte jméno, telefonní kontakt a adresu kotle.

2. Pravidelná roční prohlídka

Jednou ze záručních podmínek na námi prodávaná zařízení je pravidelná roční kontrola kotle a kotelny. Náplní pravidelné roční prohlídky je kromě čištění kotle také čištění hořáku na pelety (pokud je instalován), kontrola těsnosti soustavy, kontrola expanzní nádoby a tlaku v otopné soustavě, aktualizace a kontrola nastavení elektronických regulátorů (pokud jsou instalovány), rozebrání a vyčištění ventilátoru, výměna rozběhového kondenzátoru odtahového ventilátoru (v několikaletých intervalech), kontrola chodu oběhových čerpadel, servopohonů, kontrola/výměna baterií v čidlech teploty a další. V již jednou použité analogii s automobilem by se jednalo o pravidelnou roční servisní prohlídku automobilu v autorizovaném servisu, během které je auto celé zkontrolováno a je na něm prováděna drobná pravidelná údržba, jako například výměna oleje.

Výše uvedené pravidelné servisní prohlídky jsou nezřídka prováděny společně při jedné návštěvě technika. Často je zároveň prováděna další, zvlášť hrazená, servisní činnost, která je nahlášena společně s požadavkem na pravidelnou kontrolu, jako například výměna keramických dílů spalovací komory kotle.

Kontrolu kotle dle zákona o ochraně ovzduší můžete objednat na našem e-shopu ZDE, nebo přes e-mailovou adresu info@kacirek.cz. V případě objednávky přes e-mail prosíme uveďte jméno, telefonní kontakt a adresu kotle.