Kontrola tlaku v expanzní nádrži a otopné soustavě

Expanzni nadoba mereni tlaku vzduchu - nahled

Kontrola tlaku v expanzní nádrži a vody v otopném systému by mělo být prováděno provozovatelem pravidelně, minimálně jednou za měsíc. Jedná se o běžnou údržbu systému, která je často zanedbávána, ačkoli její dlouhodobé přehlížení může vést k nefunkčnímu vytápění, hlukovým projevům a v extrémních případech až k havárii.

Nejčastějším projevem závady expanzní nádoby je razantní zvýšení provozního tlaku vody v soustavě během provozu (o více než 1 bar mezi studeným stavem a provozní teplotou), což má za následek i časté upouštění tlaku přes pojistný ventil. V takovém případě je nutno tlak v expanzní nádobě zkontrolovat bez prodlení, příčinou zmíněného chování soustavy je buď vysoký tlak vzdušiny v expanzní nádobě (vyžaduje upuštění tlaku, viz dále) nebo prasklá membrána expanzní nádoby (vyžaduje její výměnu). Prasklá membrána se dále podle rozsahu vlastního poškození projevuje naplněním expanzní nádoby vodou a buď přímo nemožností natlakování expanzní nádoby nebo opakovaným únikem vzdušiny (pokud únik vzduchu neprobíhá přes netěsný vzduchový ventil).

Měřením tlaku je v tomto článku uvažováno měření přetlaku vůči atmosféře, nikoli tlaku absolutního. Měření a nastavení tlaku v expanzní nádobě a otopném systému musí být vždy prováděno společně. Postup zde uvedený je vhodný pro expanzní nádoby otopného systému v běžných rodinných domech s maximálně dvěma nadzemními vytápěnými podlažími. Principiálně lze uvedený postup aplikovat i na expanzní nádoby na rozvodech pitné vody a solárních systémů, v takových případech je však nutno zohlednit odlišné požadavky na přednastavení tlaku než zde uvedené.

Expanzní nádoby otopného systému jsou nejčastěji červené; pro pitnou vodu modré nebo bílé a pro solární systém bílé. Uvedené barevné rozlišení není závazné! Jednotlivé druhy expanzních nádob se liší především materiálem membrány/vaku, tedy jeho (ne)vhodností pro pitnou vodu a teplotní odolností.

  1. Expanzní nádoba otopného systému

Expanzni nadoba sundana klicka - nahled

Expanzní nádoba otopného systému bývá zpravidla červená tlaková nádoba, která je připojena pouze jedním potrubím. Na připojení je před expanzní nádobou umístěn vypouštěcí ventil a uzavírací ventil, zpravidla s odšroubovanou ovládací pákou, viz obrázek.

2. Nasazení a zajištění páky uzavíracího ventilu

Expanzni nadoba nasazena klicka nezajistenaExpanzni nadoba nasazena klicka zajistena

Páku uzavíracího ventilu je třeba nasadit a pevně zabezpečit maticí na místo. Po dotažení matice ventil na potrubí vedoucím k expanzní nádobě uzavřete.

Expanzni nadoba s uzavrenym ventilem - detail - nahled

3. Vypuštění vody z expanzomatu

Na volný vypouštěcí ventil nasaďte hadici a vypusťte všechnu vodu z expanzní nádoby ven. Vodu nikdy nevypouštějte pouze otevřením ventilu do volného prostoru.

Nespravne vypousteni vody z expanzni nadobySpravne vypousteni vody z expanzni nadoby

4. Změření tlaku vzdušiny

Expanzni nadoba mereni tlaku vzduchu - nahled

Po odšroubování krytky vzduchového ventilu je možno běžným tlakoměrem zkontrolovat tlak vzdušiny v expanzomatu. Pro drtivou většinu našich instalací by se tlak vzduchu měl pohybovat mezi 0,7-0,9 bar. V případě vysokého tlaku ho stačí jednoduše upustit do atmosféry, v případě nízkého tlaku je třeba vzduch doplnit pomocí ruční pumpičky nebo kompresoru.

Po ukončení kontroly tlaku vzduchu v expanzní nádobě vrátíme systém do provozní konfigurace:

  • našroubujeme krytku vzduchového ventilu zpět;
  • zkontrolujeme uzavření vypouštěcího ventilu;
  • otevřeme ventil na propojovacím potrubí k expanzní nádobě a sundáme z něj páku.

5. Kontrola tlaku vody v otopné soustavě

Tlak vody v systemu - tlakomer - nahled

Po každém upouštění vody ze systému, případně odvzdušňování systému, je třeba zkontrolovat tlak vody v otopné soustavě; ten by měl za studeného stavu (20 °C) dosahovat pro instalace v běžným rodinných domech 1 bar. Případné dopuštění vody je možno provést přes jakýkoli ventil v kotelně, ideálně přes ventil umístěný u expanzní nádoby.

Nedostatek vody v otopné soustavě může snadno vést k přetopení kotle; stejně jako výpadek elektrické energie. Do každé kotelny vřele doporučujeme instalaci záložního zdroje elektrické energie.